ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

7.6.10

വര്‍ണലോകം

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. നഷ്ടബാല്യം??

    ചിത്രം നന്നായി..അടിയിലെഴുതിയതും..ഇഷ്ടപ്പെട്ടു:)

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. കണ്ട്, സ്പര്‍ശിച്ചു മറന്ന കല്ലും മണ്ണും ഇന്നും സ്മരിക്കുന്ന മധുരിക്കുന്ന ബാല്യം . .

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

പേജുകള്‍‌