ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

28.9.10

നോക്കൂ...ഇത് ശരിയാണോ??


.......ഇതു ഞാനെടുത്ത ചിത്രം...

...................ഇനി ഇതു നോക്കൂ...ഞാനീ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമല്ല, ഈ ചിത്രം അവരെടുത്തത് എന്റെ അനുവാദത്തോടെയുമല്ല...ഇതു ഞാനീ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റിയതാണ്...http://suvarnant.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html ... അതെന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ, അവരുടെപേരില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ??
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ...

17.6.10

14.6.10

മേഘം താണിറങ്ങി വന്നതോ...
.........അങ്ങനെ നോക്കിനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മേഘങ്ങളിറങ്ങിവന്നു ഭൂമിയെ തൊടും, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും...ഒരു സ്വപ്നം പോലെ...

13.6.10

മഴയുടെ ഞരമ്പ് ...
 

  

.............................പണ്ട്, അച്ഛന്റെ കൂടെ ചുരം കയറുമ്പോഴൊക്കെ ദൂരെ കാണുന്ന നേരിയ ഞരമ്പുകള്‍ കൌതുകം ഉണര്‍ത്തിയിരുന്നു ...
മഴയുടെ ഞരമ്പുകള്‍ ...

9.6.10

വഴി...വീണ്ടും

വഴി...

അടഞ്ഞ ജാലകങ്ങള്‍

രാത്രിസ്വപ്നങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുപേടിപ്പിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങള്‍കേട്ട്
ആരോ ജാലകങ്ങളടച്ച് സ്വയം നിഷേധിയാവുന്നു...
(സുപ്രിയ)

പേജുകള്‍‌