ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

13.6.10

മഴയുടെ ഞരമ്പ് ...
 

  

.............................പണ്ട്, അച്ഛന്റെ കൂടെ ചുരം കയറുമ്പോഴൊക്കെ ദൂരെ കാണുന്ന നേരിയ ഞരമ്പുകള്‍ കൌതുകം ഉണര്‍ത്തിയിരുന്നു ...
മഴയുടെ ഞരമ്പുകള്‍ ...

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പേജുകള്‍‌